Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Tổ Ngữ văn có 3 Sáng kiến - Kinh nghiệm đạt loại B

Ngày 29/10/2009 Giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định Trần Văn Quí đã kí Quyết định số 1858/QĐ-SGDĐT công nhận 53 Sáng kiến - Kinh nghiệm ngành GD-ĐT tỉnh Bình Định năm 2009, trong đó có 14 SK-KN xếp loại B, 39 SK-KN xếp loại C (không có loại A). Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 12 SK-KN được công nhận, trong đó có 8 SK-KN xếp loại B, 4 SK-KN xếp loại C. Tổ Ngữ văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 3 SK-KN xếp loại B, gồm:
1. Phương pháp luyện tập văn nghị luận xã hội cho học sinh THPT - tác giả Võ Công Trí
2. Về hệ thống câu hỏi bài giảng Chiếc thuyền ngoài xa - tác giả Đỗ Em
3. Bình giảng thơ trong chương trình THPT - tác giả Trần Hà Nam

2 nhận xét:

Hình ảnh blog