Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HK2

NĂM HỌC 2011 - 2012

I. PHẦN CHUNG (5,0 điểm)

Câu I. (2,0 điểm): Tái hiện kiến thức về giai đoạn văn học, tác giả, tác phẩm văn học Việt Nam và tác giả, tác phẩm văn học nước ngoài.

VĂN HỌC VIỆT NAM

- Vợ nhặt – Kim Lân

- Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài

- Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

- Những đứa con trong gia đình (trích) - Nguyễn Thi

- Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

- Thuốc - Lỗ Tấn

- Số phận con người (trích) – Sô-lô-khốp

- Ông già và biển cả (trích) – Hê-minh-uê.

Yêu cầu: Nắm vững hoàn cảnh ra đời – ý nghĩa của từng tác phẩm; những nét đặc sắc trong nội dung và nghệ thuật của từng tác phẩm; tóm tắt ngắn gọn các tác phẩm.

Câu II. (3,0 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ).

- Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí.

- Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

YÊU CẦU: Nắm vững kĩ năng viết bài Nghị luận Xã hội, chú trọng vào các nội dung:

+ Nghị luận về một tư tưởng đạo lý: tình cảm nhân ái, quan hệ cộng đồng, rèn luyện nhân cách, kĩ năng sống

+ Nghị luận về một hiện tượng đời sống: các vấn đề về môi trường sinh thái, cơ hội và thách thức đối với thanh niên hiện nay, tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận thanh niên, những tấm gương người tốt việc tốt.

II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm)

Vận dụng khả năng đọc - hiểu và kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học.

- Vợ nhặt – Kim Lân

- Vợ chồng A Phủ (trích) - Tô Hoài

- Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành

- Những đứa con trong gia đình (trích)- Nguyễn Thi

- Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu

- Một người Hà Nội - Nguyễn Khải

YÊU CẦU:

Nắm vững kĩ năng viết bài nghị luận văn học, các vấn đề thuộc nội dung tư tưởng, nghệ thuật, phong cách nhà văn trong từng tác phẩm. Kĩ năng phân tích nhân vật, diễn biến tâm trạng, các chi tiết tình tiết của tác phẩm hướng tới làm rõ chủ đề - tư tưởng – cảm hứng của văn học thời đại. Chú trọng: khuynh hướng sử thi, cảm hứng nhân đạo, quan niệm về con người trong từng chặng đường, giai đoạn.

GV GIẢNG DẠY

TRẦN HÀ NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hình ảnh blog